zahrady sad

založeno roku 2010 absolventy Zahradnické fakulty MZLU

soukromá a veřejná zeleň

kvalita a originalita provedených prací

důraz na stanovištní a klimatické podmínky

zajištění udržitelnosti

vzdělávání se v oboru, sledování trendů

členové SZKT

návrhy


realizace


údržba